Food Science and Technology

ISSN-print: 2073-8684
ISSN-online: 2409-7004
ISO: 26324-2012

Про журнал «Харчова наука і технологія»

Науково-виробничий журнал «Харчова наука і технологія» видається Одеським національним технологічним університетом та зареєстрований Міністерством юстиції України (Свідоцтво: Серія КВ № 25394-15334ПР від 20.01.2023р.). «Харчова наука і технологія» зареєстровано Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення. Рішенням ради №1549, протокол №15 від 09.05.2024 of 09.05.2024 №15 (Ідентифікатор медіа: R30-04052)

Важлива інформація! Наказом Міністерства освіти і науки України №918 від 18 серпня 2021 року Одеська національна академія харчових технологій реорганізована у Одеський національний технологічний університет.

Журналу присвоєно Міжнародний номер наукових періодичних видань ISSN 2409-7004 (Online) ISSN 2073-8684 (Print).

Науково-виробниче видання «Харчова наука і технологія» включено до категорії "А" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32) згідно наказу МОН України від 07.05.2019 № 612 «Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 квітня 2019 року» за спеціальностями 161, 162, 181.

З наш журнал виходить на базі платформи Open Journal Systems platform (OJS), яка забезпечує процеси редакційного доопрацювання, публікації та після публікаційної підтримки.

Поточна сторінка на Open Journal Systems link.

Журнал «Харчова наука і технологія» відкритий для доступу головною науковою бібліотекою України – Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського Національної Академії наук України (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/).

Бізнес модель заснована на засадах спонсорської допомоги. Одним із спонсорів є «Клуб молодих вчених ОНАХТ». Плата за публікацію відсутня.

Всі публікації перевіряються на плагіат програмою Аntiplagiarism.net .

Періодичність видання – 4 рази на рік.

Статті публікуються англійською, українською мовами.

Видавець журналу: Одеський национальний технологічний університет.

Підтримка: Центр видання наукової періодики та інформаційної підтримки.

Всі публікації перевіряються на плагіат програмами Unicheck(поточна), Viper, eTXT (попередня).