Food Science and Technology

ISSN-print: 2073-8684
ISSN-online: 2409-7004
ISO: 26324-2012

Про журнал «Харчова наука і технологія»

Науково-виробничий журнал «Харчова наука і технологія» видається Одеським національним технологічним університетом та зареєстрований Міністерством юстиції України (Свідоцтво: Серія КВ № 25394-15334ПР від 20.01.2023р.).

Важлива інформація! Наказом Міністерства освіти і науки України №918 від 18 серпня 2021 року Одеська національна академія харчових технологій реорганізована у Одеський національний технологічний університет.

Журналу присвоєно Міжнародний номер наукових періодичних видань ISSN 2409-7004 (Online) ISSN 2073-8684 (Print).

Науково-виробниче видання «Харчова наука і технологія» включено до категорії "А" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32) згідно наказу МОН України від 07.05.2019 № 612 «Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 квітня 2019 року» за спеціальностями 161, 162, 181.

З наш журнал виходить на базі платформи Open Journal Systems platform (OJS), яка забезпечує процеси редакційного доопрацювання, публікації та після публікаційної підтримки.

Попередня сторінка на Open Journal Systems link (2014-2015).

Поточна сторінка на Open Journal Systems link.

Журнал «Харчова наука і технологія» відкритий для доступу головною науковою бібліотекою України – Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського Національної Академії наук України (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/).

Бізнес модель заснована на засадах спонсорської допомоги. Одним із спонсорів є «Клуб молодих вчених ОНАХТ». Плата за публікацію відсутня.

Всі публікації перевіряються на плагіат програмою Аntiplagiarism.net .

Періодичність видання – 4 рази на рік.

Статті публікуються англійською, українською мовами.

Видавець журналу: Одеський национальний технологічний університет.

Підтримка: Центр видання наукової періодики та інформаційної підтримки.

Всі публікації перевіряються на плагіат програмами Unicheck(поточна), Viper, eTXT (попередня).