Food Science and Technology

ISSN-print: 2073-8684
ISSN-online: 2409-7004
ISO: 26324-2012

Редколегія

Головний редактор

Єгоров Б.В.
доктор технічних наук, професор, ректор Одеського національного технологічного університету (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7526-0315
SCOPUS ID: 56578802600
E-mail: bogdan@onaft.edu.ua

Заступник головного редактора

Поварова Н.М.
кандидат технічних наук, доцент кафедри технології м'яса, риби і морепродуктів, проректор з наукової роботи ОНТУ, м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3630-8384
SCOPUS ID: 56578764800
E-mail: povarova.natasha@gmail.com
Ткаченко Н.А.
доктор технічних наук, професор, зав. кафедри технології молока, жирів і парфюмерно-косметичних засобів (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2557-3927
SCOPUS ID: 57190658629
E-mail: nataliya.n2013@gmail.com

Технічний редактор

Турецький В.О.
викладач кафедри іноземних мов ОНТУ, м. Одеса, Україна
E-mail: turetsky@ukr.net
Хоренжий Н.В.
кандидат технічних наук, доцент кафедри технології переробки зерна ОНТУ, м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7912-4791
E-mail: fstjournal.onaft@gmail.com
+38 (067) 763-88-92

Відповідальний редактор

Капустян А.І.
кандидат технічних наук, доцент кафедри харчової хімії та експертизи ОНТУ, м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2557-3927
SCOPUS ID: 57200944824
E-mail: fst.journal@ukr.net

Редакційна колегія

Іоргачова К.Г.
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6106-1785
SCOPUS ID: 57189377049
E-mail: iorgachova@gmail.com
Алексієва І.
доктор технічних наук, професор, проректор з міжнародної інтеграції та підвищення кваліфікації Університету харчових технологій, м. Пловдив, Болгарія
E-mail: tourismexam@abv.bg
Безусов А.Т.
доктор технічних наук, професор, зав. кафедри біотехнології консервованих продуктів та напоїв, ОНТУ, м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0690-2406
SCOPUS ID: 57196076655
E-mail: anatoliy.bezusov@gmail.com
(048) 71-24-032
Бурдо О.Г.
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту ОНТУ, м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2630-1819
SCOPUS ID: 56616362800
Віннікова Л.Г.
доктор технічних наук, професор, зав. кафедри технології м’яса, риби та морепродуктів ОНТУ, м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6106-1785
SCOPUS ID: 6506871295
Верхівкер Я. Г.
доктор технічних наук, професор кафедри біоінженерії та води Одеського національного технологічного університету, м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2563-4419
SCOPUS ID: 55619593800
E-mail: yaverkhivker@gmail.com
Драгоєв С. Г.
проректор з наукової роботи і бізнес партнерства, доктор технічних наук, професор кафедри технології м’яса та риби, Університет харчових технологій, м. Пловдів, Болгарія
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4817-6008
SCOPUS ID: 15727424300
E-mail: logos200 0lt@gmail.com
Д’яконова А. К.
доктор технічних наук, професор кафедри технології ресторанного та оздоровчого харчування ОНТУ м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6895-0780
Еланідзе Л. Д.
доктор харчових технологій, професор Інститу-ту харчових технологій Телавського державного університету ім. Я. Гогебашвілі, Грузія
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7937-677X
E-mail: Lali.elanidze@tesau.edu.ge
Капрельянц Л.В.
доктор технічних наук, професор кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування, (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2136-5669
SCOPUS ID: 55782222900
E-mail: leonid@onaft.edu.ua
Коваленко О.О.
доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри біоінженерії та води (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8009-1103
SCOPUS ID: 15072170700
E-mail: e_kov@ukr.net
Крусір Г. В.
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій (ОНТУ), м. Одеса, України
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6464-5754
E-mail: krussir.65@gmail.com
Лайма Чесоніене
доктор технічних наук, професор, факультет лісних наук та екології, Інститут навколишнього середовища та екології, Олександрійський Сталгінський університет, Литва
SCOPUS ID: 35217554400
Марінов М.
професор кафедри технології бродильних виробництв Університету харчових технологій, м. Пловдив, Болгарія
SCOPUS ID: 24295358800
Мардар М.Р.
проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків, доктор технічних наук, професор кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0831-500X
SCOPUS ID: 56578545000
E-mail: marinamardar2003@gmail.com
Марцин Курек
доктор, доцент департаменту харчування, Варшавський природничий університет, Польща
SCOPUS ID: 55266569000
Нікіпєлова О. М.
доктор хімічних наук, професор, завідувач науково-дослідного відділу автоматизації, приладобудування та експериментальної техніки, Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» Національної академії аграрних наук України, м. Одеса, Україна
SCOPUS ID: 650788
Ніколенко М. В.
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії та хімічної технології харчових добавок і косметичних засобів Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9289-2680
SCOPUS ID: 7003988167
Некрасов П.А.
доктор технічних наук, професор кафедри технології жирів і продуктів бродіння, Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0831-500X
SCOPUS ID: 57163343900
E-mail: nekrasov2007@gmail.com
Олівера Дюрагіц
доктор, директор інституту харчових технологій, Університет в м. Нові Сад, Сербія
SCOPUS ID: 25959576200
Осипова Л.А.
доктор технічних наук, професор, зав. кафедри технології вина та енології ОНТУ, м. Одеса, Україна
E-mail: twkpit@gmail.com
(048) 71-24-044
Патріс Лаллєманд
професор виноградарства та енології, Інститут вина та виноградарства Монпельє, Франція
Пилипенко Л.М.
доктор технічних наук, професор кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3739-1872
SCOPUS ID: 55336937500
E-mail: l.n.pylypenko@ukr.net
Сурай П.
доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії харчування сільськогосподарського університету Годолло, Угорщина, проф. кафедри еволюційної біології та екології університету Глазго, Великобританія
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5012-8681
SCOPUS ID: 7005199156
E-mail: psurai@feedfood.co.uk
Тележенко Л.М.
доктор технічних наук, професор, зав. кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6675-2625
SCOPUS ID: 57194025461
E-mail: telegenko@ukr.net
Ткаченко О.Б.
доктор технічних наук, завідувач кафедри товарознавства та митної справи, (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6969-6446
SCOPUS ID: 57190437042
Хосіташвілі М. Л.
доктор технічних наук, доцент кафедри сільського господарства та хімії, Телавський Університет ім. Я. Гогебашвілі, Грузія
SCOPUS ID: 57205167535
Хотіварі А.В.
кандидат технічних наук Грузинського науково-дослідного інституту харчової промисловості, Грузія
Черно Н.К.
доктор технічних наук, професор, зав. кафедри харчової хімії та експертизи (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4851-1347
SCOPUS ID: 6508343300
E-mail: cherno.onaft@gmail.com
Чигиринець О. Е.
доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігора Сікорського», м. Київ, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6191-7096
SCOPUS ID: 6504737988